Läkemedel mot ibs IBS – irritabel tarm


läkemedel mot ibs

Source: https://alltomibs.se/wp-content/uploads/2016/04/Banner_Gaviscon_300x180.gif


Nytt läkemedel lindrade irritabel tarm med diarré - Mage-tarm - Dagens Medicin Idag används ett antal läkemedel för symtombehandling av IBS. Exempel på symtom som behandlas är förstoppning, diarré, smärtor, gaser ballongmage. Loperamid Denna kemiska substans finns i läkemedel som till exempel Dimor, loperamid Mylan, imodium, lopacut och primodium och används vid symtomatisk läkemedel av mot ospecifika diarréer och kroniska diarrétillstånd. Loperamid är en syntetisk opioid som i terapeutiska doser dock har en mycket liten effekt på centrala nervsystemet. Loperamid minskar tarmrörelser och vätskeutsöndringen i tarmen men kan även göra det lättare att hålla sig genom att muskulaturen i analöppningen drar ihop sig. Kända biverkningar är förstoppning, illamående, flatulens gaserhuvudvärk och yrsel. Kolestyramin Cholestyramin Kolestyramin finns i läkemedel som Questran och Quantalan. Läkemedlet är bland annat ibs för behandling av diarrétillstånd orsakade av ökat inflöde av gallsyror i colon. Vid så kallad gallsyrainducerad diarré rekommenderas att en alternativ terapi sätts in om inte terapisvar erhålls inom 3 dygn. salong saigon mariestad


1 2 3 4 5